PharmDr. Hana PtáčkováVzdělávání, odborná příprava a školení

1989 – 1995 FaF UK Bratislava

 • Vědecká práce: Studium obsahových látek Chamomilla recutita
 • Diplomová práce: Obsahové látky kořene Salvia officinalis
 • zakončeno státní zkouškou, titul Mgr.

1995-1998 Předatestační příprava

Atestace I.stupně: Klinická farmacie /1998/, Praha

2000 – 2002 Rigorózní studium Léčba spánkových poruch

 • FaF UK Bratislava Katedra Farmakologie a toxikologie
 • Téma práce: Léčba chronické insomnie pacientů vyššího věku
 • zakončeno titulem PharmDr.

 

Pracovní zkušenosti:

1995 – 2003 Zaměstnanecký poměr

 • Lékárna: veřejná, s rozšířenou specializací v Klinické farmacii
 • Atestace I.stupně: Klinická farmacie /1998/

2003 Získání osvědčení

 • Osvědčení pro výkon samostatné lékárenské činnosti Českou lékárenskou komorou

2004   Zahájen provoz soukromé lékárny v Karolince

2013 Zapojení lékárny do projektu Pharmapoint

 

Další zaměření

 • Pedagogická činnost:
  výuka Kosmetické chemie
  kurzech s akreditací Ministerstva školství / od 1995 /
 • Přednášková činnost pro odbornou veřejnost:
  Spánková medicína
  Konference mladých lékárníků / Opava, 2002 /
  Léčba nespavosti u geriatrických pacientů
  Vinobraní klinické farmacie / Mikulov, 2002 /
  Terapie poruch spánku
  cykly přednášek pro lékaře a lékárníky/ od r. 2004 /

 

 • Přednášková činnost pro laickou veřejnost:

  Čaje, bylinky, zdravá výživa
  Správné užívání léků
  Problematika poruch spánku
  Co v reklamě nebylo
  Prevence civilizačních onemocnění
  Rizika nadužívání čajových směsí

 • Cyklus přednášek ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně a knihovnou v Karolince / od roku 2004 /, Senior klub Hovězí, Karolinka, Mateřské centrum Vsetín
 • Publikační činnost:
  Ptáčková,H.: Přístup lékárníka k terapii spánkových poruch.
  Časopis českých lékárníků, 8,2002,s.12-13.
  Ptáčková,H.: Léčba chronické insomnie u pacientů vyššího věku.
  Časopis českých lékárníků, 1,2003,s.11.
  Ptáčková,H : Bolesti nohou vázaných na spánek.
  Časopis českých lékárníků, 2,2004,s.24-25.
  Ptáčková,H : Terapie spánkových poruch v geriatrii.
  Časopis českých lékárníků, 3,2004,s.22-23.
  Ptáčková,H : Vliv medikace na kvalitu spánku.
  Časopis českých lékárníků, 4,2004,s.18.
 • Poradenství ve firmách se směnným provozem – školení zaměstnanců, prevence spánkových poruch / firma       Brose- Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm/.

 

Členství

 • Česká lékárenská komora
 • Česká spánková společnost
 • Moravskoslezská botanická společnost
 • Česká farmaceutická společnost J.E. Purkyně
 • Od roku 2016 : Mezinárodní poradní sbor lékáren - Phoenix Pharmacy Partnership- Advisory board, Mannheim , Deutschland
 • Koordinátorka projektu spolupráce České lékařské a České lékárenské komory pro terapii spánkových poruch

 

Osobní zájmy: botanika, léčivé rostliny a pobyt v přírodě, cyklistika.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.